Via nu-gratis.com wordt u geïnformeerd omtrent hoe u bepaalde zaken op een gratis manier kunt regelen danwel hoe u aan gratis producten en informatie komt. Producten muziek en informatie kunt u handig via het internet online verkrijgen zonder daar veel moeite voor te doen. Wilt u daarnaast gebruik maken van de nieuwste hardware dan kunt u handig gebruik maken van abonnementen om die hardware gratis te verkrijgen. Verder sluit u in uw leven bewust maar ook onbewust vele contracten af waaruit verbintenissen ontstaan. Aan die verbintenissen dient u uiteraard te voldoen maar eveneens de tegenpartij dient eraan te voldoen. Het is dan ook essentieel dat de juiste elementen in de contracten zijn opgenomen om daaruit rechtsgeldigheid te verkrijgen.

Gratis muziek downloaden

De Nederlandse wetgeving stelt dat u van een werk - waarbij het auteursrecht en copyright van toepassing is - wel een kopie mag maken mits dit voor eigen gebruik is en zonder vermeerdering en verspreiding van het werk. Op die manier kunt u dus (ook al is het van een illegale site) muziek en films downloaden omdat de wetgeving achter u staat. Het is echter verboden om een illegale site te runnen door muziek en films van andere te delen. Ook u kunt via het internet voor eigen gebruik gratis muziek downloaden. Wilt u de artiest met een kleine bijdrage steunen dan kunt u ook muziek relatief voor niets downloaden bij een artiesten ondersteunende download site.

Gratis producten

U kunt via het internet een reeks aan gratis producten aanvragen. Ook kunt u lid worden van en uitprobeer site waarmee u op geregelde basis producten krijgt toegestuurd om uit te proberen. U dient dan wel een enquête per pakket in te vullen omtrent welke producten u waarom goed of minder goed vindt. Maak handig gebruik van aanbiedingen zoals voor het afsluiten van abonnementen waarbij gratis producten worden verstrekt. U kunt op die manier mogelijk gratis aan een Ipad of Iphone komen, zonder dat u daartoe veel geld aan kwijt bent. Wees slim en profiteer van leuke handige aanbiedingen door zo gratis producten te verkrijgen.

Gratis voorbeeld contract

U sluit in uw leven heel wat contracten af en dus dient u op de hoogte te zijn van welke elementen gewoonlijk in een standaard contract moeten zijn opgenomen.

  • Een schriftelijk geldlening contract legt de uitgangspunten vast hoe een geldlening wordt verstrekt aan de lener, hoe lang het contract geldig is, hoe hoog de rente vergoeding daarbij is en op welke manier het geld wordt afgelost;
  • Met een huurcontract leggen de huurder en verhuurder de onderlinge verplichtingen en rechten vast omtrent het te huren object, woning, woonruimte, praktijkruimte enzovoorts. Beide partijen moeten aan de voorwaarden opgenomen in het huurcontract voldoen opdat het huurcontract zonder problemen kan worden voortgezet.

Gratis voorbeeld arbeidscontract en ontslagbrief

Gaat u werken bij een nieuwe werkgever dan is er sprake van een arbeidscontract tussen werknemer en werkgever. Daarin staan de voorwaarden vermeld op basis waarvan de werknemer taken verricht voor de werkgever. Daartoe ontvangt de werknemer een vergoeding of salaris. Komt het tot een ontslag dan dient in de ontslagbrief helder aangegeven te zijn waarom de werknemer wordt ontslagen. Dit kan effect hebben op de ontslagvergoeding maar ook voor een eventuele uitkering. Is het ontslag te wijten aan de werkgever omdat het bedrijf slechte cijfers draait dan dient helder aangegeven te zijn dat het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is, waarnaast de werkgever het concurrentie beding niet kan opleggen.

 

Bent u ook op zoek naar gratis producten en diensten? Bent u ook blij al u weer een gratis producten en diensten heeft gevonden?
Maar waar vindt u dergelijk gratis aanbiedingen? Zoek niet verder! Op deze website vindt u een compleet overzicht van actuele gratis-probeer-acties en geld-terug-acties.

Gratis producten zoals etenswaren

Veel producten geven bij de introductie van nieuwe producten een gratis sample om te proberen, zoal

  • kauwgom,
  • soep,
  • snoep

Gratis producten zoals kantoorartikelen

Veel bedrijven geven als lokkertje bij de aanvraag van offertes voor producten en diensten.

Zo krijgt u bijvoorbeeld een gratis t-shirt met uw naam erop bij de offerte aanvraag voor rolluiken voor uw woning.
De offerte kan u aanvragen. indien u de rolluiken uiteindelijk niet wilt bestellen mag u het t-shirt gewoon houden.

Gratis diensten zoals voorbeeld contracten

Heeft u een huurwoning, een koopwoning of een baan? Dan hebt u te maken met bijbehorende contracten, zoals:

  • koopcontract,
  • huurcontract
  • arbeidscontract

Op deze website worden gratis voorbeeld contracten uitgelegd.